Stäng

Välkommen till Bredbandskartan


Nyhet! Nu kan du filtrera på utanför/inom tätort och småort, se valet Område i teknik- och hastighetskartorna.


PTS presenterar här fakta om tillgången till bredband i Sverige.


Bredbandskartan innehåller data från Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen som genomfördes i oktober 2018. Nästa uppdatering sker preliminärt i slutet av mars 2020.

 

Använd gärna vår Statistikportal för att titta på siffrorna från kartläggningen. Du kan även se historik i portalen.


Välj vad du vill se i menyn ovan – olika tekniker, hastigheter, leverantörer, nätägare,strategier osv. Du kan zooma i kartan och göra manuella inställningar.

Information om dataunderlaget, definitioner och syftet med kartan.

Stäng och visa kartan
Stäng

Fast bredband (hastighet)

Här ser du var i Sverige det går att få bredband med viss hastighet.

Du kan ställa in:

 • hastighet, t.ex. 1-3 Mbit/s eller mer
 • detaljnivå för kartan: län, kommun eller rutor på 250 x 250 meter.
 • område: län, kommun eller en viss plats

Vill du se information om flera rutor? Håll in ctrl-knappen och markera rutorna.

Färgerna visar tillgången till bredband i området.

Information om dataunderlaget, definitioner och syftet med kartan.

Stäng

Fast bredband (teknik)

Här ser du var i Sverige det går att få bredband med viss teknik.

Du kan ställa in:

 • teknik, t.ex. fiber
 • detaljnivå för kartan: län, kommun eller rutor på 250 x 250 meter.
 • område: län, kommun eller en viss plats

Vill du se information om flera rutor? Håll in ctrl-knappen och markera rutorna .

Färgerna visar tillgången till bredband i området.

Information om dataunderlaget, definitioner och syftet med kartan.

Stäng

Byanätskartan

Byanätskartan visar lokala bredbandsinitiativ. Syftet är att både ge en översikt över alla initiativ och att underlätta för byanät och andra aktörer att komma i kontakt med varandra. Där detta finns tillgängligt visas information om hur många personer, hushåll och arbetsställen som fått bredband via projektet. På kartan visar vi just nu 972 lokala bredbandsprojekt.

 

Den som vill komma i kontakt med ett byanät kan söka på byanätets namn på internet. Eller så kontaktar du oss (på adressen nedan) och frågar om kontaktuppgifter (vi har endast postadresser).*

 

Känner du till något byanät som inte syns i kartan, eller har andra frågor? Kontakta oss gärna på bredbandskartan@pts.se och hjälp oss att förbättra underlaget. Du kan också anmäla ditt byanät i vårt formulär.

 

Delta även gärna i Byanätsforum, www.byanatsforum.se, som är en organisation som stöttar lokala bredbandsnät.

 

*OBS! Vi gör alltid en bedömning enligt Offentlighets- och sekretesslagen och Personuppgiftslagen innan vi lämnar ut information.

Stäng

Nätägare

Här ser du vilka aktörer som äger fibernät i närheten av en viss plats.

 

Välj en punkt eller adress i kartan så visas de nätägare som finns inom en radie av 500 m, 1000 m respektive 10 km från platsen.

 

Om du vill ha mer specifik information som kan du vända dig direkt till nätägaren.

Stäng

Internetleverantörer

Vill du köpa internetabonnemang? I kartan med internetleverantörer kan du se vilka som säljer abonnemang i ditt område.

 

Välj en plats i kartan eller skriv in din adress i fältet ”Sök plats” så visas de leverantörer som säljer internetabonnemang i närheten av platsen du har valt.

 

Om du vill ha information om kostnader och andra villkor för abonnemanget kan du vända dig direkt till internetleverantören. I kartan finns en länk till leverantörens hemsida.

 

Informationen som visas i kartan bygger på det internetleverantörerna har svarat i PTS årliga bredbandskartläggning som redovisas i vår statistikportal. Saknar du en aktör eller har andra frågor? Kontakta oss gärna på bredbandskartan@pts.se och hjälp oss att förbättra underlaget.

Stäng

Saknar bredband

Här ser du områden där det saknas tillgång till bredband.

Områdena i kartan utgör ett underlag i PTS pågående arbete med att på adressnivå identifiera vilka hushåll och företag i Sverige som inte kan teckna bredbandsabonnemang. Mer information om detta arbete finns på PTS webbplats.

Vad är bredband och tillgång till bredband?

Information om dataunderlaget

Stäng

Bredbandsstrategier

Vill du veta hur din kommun eller ditt län arbetar med bredbandsutveckling? I strategikartan kan du se om din kommun eller ditt län har en bredbandsstrategi.

 

I texten om bredbandsstrategier kan du läsa mer om vad en bredbandsstrategi kan innehålla och varför den är viktig för utvecklingen i kommunen och länet.

 

Bredbandspolitiken på nationell nivå kan du läsa om i Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi och It i människans tjänst – en Digital Agenda för Sverige.

 

Informationen som visas i kartan bygger på det länen och kommunerna svarat i undersökningar om länens och kommunernas bredbandsarbete. Har du kommentarer eller frågor om underlaget? Kontakta oss gärna på bredbandskartan@pts.se och hjälp oss att förbättra informationen.

Stäng

Ansökningskartan


Ansökningskartan är ett verktyg för de som ska söka stödmedel via Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödmedlen går till bredbandsutbyggnad i områden där det ännu inte finns bredband via NGA-nät och där kommersiella aktörer inte avser bygga inom en nära framtid.

 

I ansökningskartan visas tillgången till snabbt bredband på en given plats. I alla områden där det finns stadigvarande bostäder (där det finns personer folkbokförda) eller fasta arbetsställen är kartan uppdelad i rutor på 250x250 meter. För varje ruta anges hur många procent i rutan som har tillgång till snabbt bredband via NGA-nät. Du måste zooma in för att se de enskilda rutorna.

 

En instruktion för hur du använder ansökningskartan finner du här: Instruktion.

Tillgång
 • röd0-10%

  I området har 0 till 9,9 procent av hushållen och företagen tillgång till vald teknik eller hastighet.

 • orange10-40%

  I området har 10 till 39,9 procent av hushållen och företagen tillgång till vald teknik eller hastighet.

 • gul40-55%

  I området har 40 till 54,9 procent av hushållen och företagen tillgång till vald teknik eller hastighet.

 • grön55-95%

  I området har 55 till 94,9 procent av hushållen och företagen tillgång till vald teknik eller hastighet.

 • mörkgrön95% eller mer

  I området har 95-100 procent av hushållen och företagen tillgång till vald teknik eller hastighet.

Status
 • röd0-10%

  I området har 0 till 9,9 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband via NGA-nät.

 • orange10-40%

  I området har 10 till 39,9 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband via NGA-nät.

 • gul40-55%

  I området har 40 till 54,9 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband via NGA-nät.

 • grön55-95%

  I området har 55 till 94,9 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband via NGA-nät.

 • mörkgrön95% eller mer

  I området har 95-100 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband via NGA-nät.

Projekt
 • SiffraAntal i området
 • projectProjekt
Tecken
 • Blå prickOmråde som du pekat ut
Tecken
 • Blå prickOmråde som du pekat ut
Stor karta
Klicka för att markera
län eller kommun i kartan
Klicka för att markera
län eller kommun i kartan
Klicka för att markera ruta eller
håll in CTRL och markera ett område
Klicka på markörerna
för att visa mer information
Klicka i kartan
för att ange område
Klicka i kartan
för att ange område
Klicka för att markera ruta eller håll in CTRL och markera ett område.
Håll in CTRL och klicka för att lägga till en ruta till (eller ta bort en
ruta från) markeringen.